Apie mus

UAB „Energijos servisas“ yra atestuota bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra:

 • šiluminių tiekimo trasų rekonstrukcija, renovavimas ir nauja statyba;
 • šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbai (šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio remonto darbai, šilumos tinklų remonto ir hidraulinio bandymo darbai, šilumos punktų eksploatavimo darbai, šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai;
 • elektros įrenginių eksploatavimo darbai (elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai, specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai);
 • energetikos (elektros, šilumos ir dujų) įrenginių eksploatavimo darbai šilumos sektoriuje (vandens šildymo katilų, garo katilų paleidimas ir derinimas, bandymai ir matavimai, remontas, praplovimas; šilumokaičių ir šilumos punktų paleidimas ir derinimas, hidrauliniai bandymai, remontas; garo ir karšto vandens III ir IV kategorijų vamzdynų paleidimas, hidrauliniai bandymai, remontas (praplovimas, paviršių valymas, antikorozinis ir izoliacinis padengimas)).
 • ypatingo statinio statybos rangos darbai (Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas).
 • atskiros pastatų statybos paslaugos (vidaus apdailos darbai: glaistymas, dažymas, tinkavimas, betonavimas, grindų klojimas įvairiomis dangomis, plytelių klijavimas, gipskatonio pertvarų įrengimas, plastikinių, medinių langų bei durų įstatymas, įvairaus tipo pakabinamų lubų įrengimas ir kt.; santechnikos darbai: pastatų vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas) ir kt.

 

Pagrindinis UAB „Energijos servisas“ tikslas – gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tapti patikimu rangos partneriu esamiems ir būsimiems klientams, geriausiu darbdaviu kiekvienam darbuotojui ir rimtu rinkos dalyviu. UAB „Energijos servisas” klientų nuomonė vertinama kaip ypatingos svarbos prioritetas. Nuolatos tiriamos rinkos tendencijos, reikliai vertinami projektiniai sprendimai, glaudžiai bendradarbiaujama su klientais visose projekto kūrimo pakopose. Nuolat stebima technologijų raida leidžia pasirinkti racionaliausius inžinerinius sprendimus iš daugelio alternatyvų. Taip betarpiškai dirbame ES paramos projektuose modernizuojant bei naujai tiesiant šilumines trasas.

 

Įmonės misija – teikti aukščiausio lygio šildymo mazgų, šilumos tinklų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų diegimo bei taisymo paslaugas savo klientams.

 

Įmonės vizija – tapti žinoma ir patikima savo srities specialiste.

 

Vertybės:

 • Patikimumas – pagrindas, ant kurio statoma įmonės reputacija ir verslo sėkmė.
 • Efektyvumas. Nuolatos siūlomi efektyviausi sprendimai ir gerinama teikiamų paslaugų kokybė.
 • Atsakingumas. Įmonė prisiima atsakomybę už siūlomus aukštos kokybės techninius sprendimus.

Mūsų vertybes taip pat vertina ilgamečiai ir nuolatiniai partneriai.

Organizacijoje įdiegtos ir palaikomos aplinkos apsaugos, kokybės vadybos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, kurios atitinka LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus. Taip pat įdiegti suvirinimo procesai, kurie atitinka standarto LST EN ISO 3834-3:2006 nustatytus kokybės reikalavimus: įvairių metalo konstrukcijų, gaminių ir komponentų gamyba.

 

Visus darbus atlieka profesionalūs, atsakingi, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, pasitelkdami nuolatos atnaujinamą įrankių ir prietaisų bazę. Komandoje šiuo metu dirba 34 UAB „Energijos servisas“ darbuotojai.

 

Darbus paskirsto ir prižiūri aukštos kvalifikacijos vadovai:

 •      Direktorius gamybai – Nėris Jonas Plučas;
 •      Technikos direktorius – Bronius Jančoras;
 •      Statybos darbų vadovas – Vytautas Ušackas;
 •      Darbų vadovas – Giedrius Mingėla;
 •      Projektų vadovas – Egidijus Klusavičius;
 •      Elektros darbų vadovas – Sigitas Lukošius;
 •      Sistemų priežiūros automatikas – Alfonsas Dūdonis.

Inžinierei-sąmatininkei – Ilonai Kybartienei suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

UAB „Energijos servisas“ dirba kvalifikuoti suvirintojai, kompetentingi santechnikai-montuotojai, izoliuotojai, šaltkalviai, apdailininkai ir pagalbiniai darbininkai.

Bendrovėje naudojami jai priklausantys ekskavatoriai: NEW HOLLAND B100B ir KUBOTA U55-4.

Įmonė rūpinasi jaunimo integracija į darbo rinką, todėl niekada neatsisakoma išklausyti pretendentą ir apsvastyti jo kandidatūrą dirbti įmonėje. UAB „Energijos servisas“ bendradarbiauja su Lietuvos darbo birža integravimo į darbo rinką skatinimo klausimais – įgyvendinant įvairias rėmimo priemones (įdarbinimas subsidijuojant), taip prisidėdama prie šalies nedarbo lygio mažinimo.

 

Ilgametė generalinės rangos patirtis lauko ir vidaus inžinerinių tinklų statybos ir montavimo darbuose bei įvairios paskirties pastatų renovacijos projektuose, mums leido atlikti didelės apimties darbus tokiuose rangos objektuose:

 • Naujo įvado statyba įrengiant šilumos tiekimo tinklus į UAB,,Senukai“ administracijos pastatą.
 • į UAB ,,Senukai“ administracijos pastatą.
 • ,,ŠTT rekonstravimas prie pastato adresu Aušros g. 30, Kaunas“
 • „Šilumos trasos tarp Š-68 ir Kauno g. 38 Panevėžyje rekonstravimas“
 • ,,Šilumos trasos nuo Liepų al. 25 iki Aušros g. 21 Kėdainiuose kapitalinio remonto darbai“
 • Pagrindinių nuotekų siurblių ir spaudiminių linijų renovacija Elektrėnų – Vievio aglomeracijoje ,,Magistralinės trasos ŠK 1A (Žemaitės g.) iki ŠK 1A-7 (Mokyklos g.) rekonstravimas, Jurbarkas“
 • Naujoje biokuro katilinėje R.Kalantos g. 49, Kaunas vykdėme rangos darbus įrengiant ciklonus, vamzdynus ir uždaromąsias armatūras, tai pat dūmtraukio, pelenų dozotoriaus ir dūmsiurbės, bei pelenų šalino skreperio montavimo darbus.
 • Atlikome magistralės rekonstrukcija vykdoma pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą investicinį projektą „Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 3Ž-9 ir 3Ž-9-5‘ A. Baranausko g.“
 • Radviliškio lokomotyvų depo traukos riedmenų ir keleivių savaeigių sąstatų plovykla, ŠTT įrengimo darbai“
 • Kaliningrado srityje Gusev mieste vykdėme pieno kombinato teritorijoje vamzdynų ir uždaromosios armatūros
 • montavimo darbus, pastoviai dirbame su šiais partneriais.