Darbai

UAB ,,Energijos servisas“ nuo 2015-06-12 iki 2015-09-12 vykdė šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus AB ,,Panevėžio energija“ priklausančiame objekte ,,Šilumos trasų nuo VŠK-4 iki VŠK-4-2 ir iki VŠK-4-2-1 su atšakomis Melioratorių g., Tuopų g. Vilainiuose, Kėdainių raj.“. Rekonstruojamų ŠTT vamzdynų diametrai – 273,0/400; 76,1/160; 60,3/140; 48,3/125. Bendras rekonstruojamų ŠTT ilgis – 274 m.

UAB ,,Energijos servisas“ 2012-08-14 iki 2012-09-30 laikotarpiu vykdė naujo šilumos vartotojo prijungimo darbus prie ŠTT (toliau – Darbai) AB ,,Kauno energija“ priklausančiame objekte adresu Islandijos pl. 32, Kaunas.

UAB ,,Energijos servisas“ 2014-07-01 iki 2014-08-29 laikotarpiu vykdė šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos ir remonto darbus (toliau – Darbai) AB ,,Kauno energija“ priklausančiame objekte ,,Šilumos trasos tarp Š-68 ir Kauno g. 38 Panevėžyje rekonstravimas“ ŠTT rekonstrukcijos ir remonto darbų skersmuo – 76/160, ilgis – 198 m.

UAB ,,Energijos servisas“ 2014-05-15 iki 2014-11-07 m. laikotarpiu vykdė šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos ir remonto darbus (toliau – Darbai) AB ,,Kauno energija“ priklausančiame objekte ,,Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 3Ž ir 3Ž-9 A. Baranausko g. (projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-04-005) . ŠTT rekonstrukcijos ir remonto darbų skersmuo – 80 mm, ilgis – 22m; skersmuo – 300 mm, ilgis 28 m; skersmuo 300/450 mm, ilgis 882 m.

UAB ,,Energijos servisas“ 2014 metais vykdė rangos darbus įrengiant ciklonus, vamzdynus ir uždaromosios armatūras, tai pat dūmtraukio, pelenų dozatoriaus ir dūmsiurbės, bei pelenų šalino skreperio montavimo darbus, naujoje biokuro katilinėje R. Kalantos g. 49, Kaunas.

UAB ,,Energijos servisas“ 2013-07-02 iki 2013-09-28 m. laikotarpiu vykdė šiluminės trasos rekonstrukcijos darbus objekte ,,Jurbarko šiluminių tinklų magistralinės trasos nuo ŠK 1A (Žemaitės g.) iki ŠK 1A-7 (Mokyklos g.) rekonstravimo darbai“

UAB ,,Energijos servisas“ 2013-09-17 iki 2013-12-20 m. laikotarpiu vykdė šiluminės trasos įrengimo darbus objekte ,, Radviliškio lokomotyvų depo traukos riedmenų ir keleivių savaeigių sąstatų plovykla, ŠTT įrengimo darbai“

Laimėti konkursai:

UAB ,,Energijos servisas“ AB ,,Kauno energija“ priklausančiuose šilumos tiekimo tinklų objektuose 2011 m.

 1. 2011 m. rugsėjo 01 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 09-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas pagal projektą šilumos tiekimo tinklų nauja statyba Elektrėnų g. 12 B, Kaunas“
 2. 2011 m. lapkričio 30 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 11/30-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas prie pastato Taikos pr. 73 A, Kaunas“
 3. 2011 m. lapkričio 30 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 11/30-02 ,,Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas prie pastato V. Krėvės pr. 48, Kaunas“
 4. 2011 m. gruodžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 12/22-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų įvado nuo pastato Partizanų g. 45 iki Dubingių g. 3, Kaune, rekonstravimo darbai“.

 

UAB ,,Energijos servisas“ AB ,,Kauno energija“ priklausančiuose šilumos tiekimo tinklų objektuose 2012 m.

 

 1. 2012 m. kovo 15 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2012/03/15-01 ,,Šilumos tiekimo tinklo (DN 50, L30 metrų) nauja statyba į gyvenamąjį namą Saulės g. 51 A, Kaunas“
 2. 2012 m. gegužės 28 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2012/05/28-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo taško ,,A“ iki ŠK 3Ž-23-13-4 prie pastato adresu Aušros g. 30, Kaunas“
 3. 2012 m. birželio 19 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2012/06/19-04 ,,Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas prie grupinio šilumos punkto B-3 Saulėtekio g. 5 Raudondvaryje“
 4. 2012 m. birželio 28 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2012/06/28-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas į pastatą Studentų g. 15 A, Akademijos mst., Kauno r.“
 5. 2012 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2012/08/14-01 ,,Naujo šilumos vartotojo prijungimas prie ŠTT nuo vamzdyno mazgo 6T-2A-8 iki pastato, adresu Islandijos pl. 32“
 6. 2012 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2012/08/30-01 ,,ŠTT rekonstravimas į pastatą Studentų g. 15 A, Akademijos mst. Kauno r. papildomi darbai“
 7. 2012 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2012/08/30-02 ,,Šilumos tiekimo tinklų į pastatą adresu Jonavos g. 60, Kaunas statybos darbai“
 8. 2012 m. rugpjūčio 31 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2012/08/31-02 ,,Šilumos tiekimo tinklo (DN 50, L30 metrų) nauja statyba į gyvenamąjį namą Saulės g. 51 A, Kaunas, papildomi darbai“

UAB ,,Energijos servisas“ AB ,,Kauno energija“ priklausančiuose šilumos tiekimo tinklų objektuose 2013 m.

 1. 2013 m. balandžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2013/04/22-02 ,,Šilumos tiekimo tinklų (DN 50, L 6,2 m.) nauja statyba į gyvenamąjį namą V. Krėvės pr. 114, Kaune“
 2. 2013 m. rugsėjo 25 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2013/09/25-01 ,,Naujo šilumos tiekimo tinklo įvado (DN 40, L 2,8 m.) tiesimas į pastatą, adresu Muitinės g. 18, Kaunas“
 3. 2013 m. rugsėjo 27 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2013/09/27-01 ,,Papildomi darbai vykdant projektą šilumos tiekimo tinklai nuo taško ,,A“ iki ŠK 3Ž-23-13-4 prie pastato adresu Aušros g. 30, Kaunas“
 4. 2013 m. spalio 4 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2013/10/04-01 ,,Papildomi darbai įrengiant šilumos tiekimo tinklus į pastatą, adresu Islandijos pl. 32, Kaunas“
 5. 2013 m. spalio 16 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2013/10/16-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų į pastatą Vilniaus g. 15, Kaunas statyba“
 6. 2013 m. spalio 16 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2013/10/16-02 ,,Šilumos tiekimo tinklų į pastatą Vilniaus g. 10, Kaunas statyba“

UAB ,,Energijos servisas“ AB ,,Kauno energija“ priklausančiuose šilumos tiekimo tinklų objektuose 2014 m.

 1. 2014 m. kovo 25 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/03/25-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų prie pastato M. Riomerio g. 1 A, Kaunas“
 2. 2014 m. balandžio 03 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/04/03-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 1T–33 iki ŠK 1T-33-1, prie pastato Varduvos g. 4, Kaunas, rekonstravimas“
 3. 2014 m. balandžio 24 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/04/24-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų iškėlimas iš grupinio šilumos punkto prie pastato, adresu S. Lozoraičio g. 6A, Garliava“
 4. 2014 m. gegužės 14 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/05/15-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų tiesimas į pastatą, adresu E. Ožeškienės g. 15,17, Kaunas“
 5. 2014 m. spalio 10 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/10/10-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas į pastatą, adresu Daukanto g. 23, Kaunas“
 6. 2014 m. spalio 10 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/10/10-02 ,,Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas į pastatą, adresu Studentų g. 19, Kaunas“
 7. 2014 m. spalio 13 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/10/13-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas į pastatą, adresu A. Juozapavičiaus pr. 31, Kaunas“
 8. 2014 m. lapkričio 18 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/11/18-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų įvado į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto pastatą Tilžės g. 18, Kaunas nutiesimo darbai“.
 9. 2014 m. gruodžio 05 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. ES 2014/12/05-01 ,,Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas į veterinarijos gydyklos pastatą Tilžės g. 18, Kaunas“

 

Avariniai darbai:

UAB ,,Energijos servisas“ AB ,,Kauno energija“ priklausančiuose objektuose

2010 m.– 479.884,47 Eur,
2011 m. – 363.876,37 Eur,
2012 m. – 489.790,43 Eur.
2013 m. – 232.571,65 Eur,
2014 m. – 212.644,98 Eur.