Pastatų ir šilumos punktų priežiūra

Pastatų priežiūra

Pastatų priežiūra

Nuolatos auganti bei tobulėjanti bendrovė plečia veiklą pastatų priežiūros srityje. UAB „Energijos servisas“ siūlo gyvenamųjų namų, esančių Kaune, šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų, šalto vandens ir nuotekų, elektros tinklų priežiūros ir pastato statybinės dalies techninės priežiūros paslaugas:

 • Atliekami šilumo punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbai;
 • Atliekami šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos priežiūros darbai;
 • Atliekami eketros energijos tiekimo sistemos priežiūros darbai;
 • Atliekami pastato statybinės dalies techninės priežiūros darbai (pastebėtų smulkių ir avarinių statinio būklės defektų šalinimas, bendrųjų pastato konstrukcijų priežiūra – apžiūra, defektų registravimas, nuolatinis statinio būklės stebėjimas, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros).

UAB „Energijos servisas“ vykdo nuolatinę:

 • Gyvenamųjų namų ir daugiabučių (bendrijų)
 • Švietimo įstaigų: dešimties lopšelių-darželių, aštuonių mokyklų, ledo arenos;
 • Parduotuvių: UAB „Lirosta“, UAB „Hexagona“, UAB „Inida“, IKI prekybos centrą ir kt.;
 • Įmonių: AB „Lituanica“, UAB „BOSS“, VĮ „Verslininkų namai“, Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnyba, Kauno apskrities priklausomybės ligų centras,
 • UAB „Vaistinių valda“ ir kt., pastatų šilumos punktų, šildymo, karšto ir šalto vandens bei vėdinimo sistemų priežiūrą. Gedimų šalinimui ne darbo metu esame   sudarę sutartį su avarine tarnyba.

Pastato šilumos punkto priežiūros paslaugos:

Pastato šilumos punkto priežiūros paslaugos:

 1. Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė;
 2. Šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas ir ataskaitos paruošimas;
 3. Nutekėjimų per šilumos punkto įrengimus pašalinimas, smulkių defektų šalinimas;
 4. Šilumos punkto įrengimų, pateiktų šilumos punkto savininko, keitimas;
 5. Šilumos punkto paleidimas ir stabdymas;
 6. Automatizuoto šilumos punkto hidraulinis bandymas;
 7. Šilumokaičio patikra sandarumui;
 8. Kontrolės matavimo prietaisų nežymių defektų šalinimas ir keitimas, jų patikra;
 9. Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę kontroliuoti ar į šildymo sistemų teikiamo ir grąžinimo iš jos šilumnešio parametrai atitinka šilumos padavimo pastatui patvirtintą temperatūrinį grafiką ir, esant nuokrypiams, juos koreguoti;
 10. Kartą per savaitę įrašyti į šilumos punkte esantį žurnalą duomenis apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį ir suvartotą šilumos kiekį;
 11. Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę tikrinti šilumos punkte esančių įrenginių veikimą ir šalinti pastebėtus trūkumus;
 12. Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites valyti filtrus;
 13. Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketverius metus išplauti šilumokaitį;
 14. Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį atlikti šilumos punkto patalpų statybinės dalies ir elektros tinklų apžiūrą;
 15. Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį atlikti atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombavimo kontrolę, ir nurašyti jo rodmenis, atliekant jų analizę;
 16. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidėjusio slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.